მინიმალური : ₾ გუნდში :
დამკვეთი
მინიმალური : ₾ გუნდში : 90
დამკვეთი
მინიმალური : ₾ გუნდში : 5
დამკვეთი
მინიმალური : ₾ გუნდში : 23
დამკვეთი
მინიმალური : ₾ გუნდში : 5
დამკვეთი
მინიმალური : ₾ გუნდში : 13
დამკვეთი