მინიმალური : ₾ გუნდში :
შემსრულებელი
მინიმალური : ₾ გუნდში :
დამკვეთი