მინიმალური : ₾ გუნდში : 8
დამკვეთი და შემსრულებელი
მინიმალური : 500.00 ₾ გუნდში : 5
შემსრულებელი
მინიმალური : ₾ გუნდში : 21
დამკვეთი