მინიმალური : ₾ გუნდში : 15
დამკვეთი
მინიმალური : ₾ გუნდში : 8
დამკვეთი და შემსრულებელი
მინიმალური : 500.00 ₾ გუნდში : 5
შემსრულებელი