უსაფრთხოების პოლიტიკა

ყველა ინფორმაცია, რაც არ შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს დეველოპსის წესების და პირობების მიხედვით, დაცულია სპეციალურად შემუშავებული პროტოკოლის მიხედვით, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ინფორმაციის უსაფრთხოდ და სწორად მიწოდებას ჩვენი მომხმარებლებისთვის.