კონფედენციალურობის პოლიტიკა

თქვენს მიერ შეყვანილი პირადი ინფორმაცია, წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომელიც დაცუალია ვებ პლატფორმის მიერ და კონტროლდება მკაცრად, ვინაიდან თითოეული მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია წარმოადგენს მნიშვნელოვან საკითხს ჩვენი გუნდისთვის.