გადახდების პოლიტიკა

ყველა ტრანზაქცია, რაც ხორციელდება ვებ პლატფორმაზე, უზრუნველყოფილია უსაფრთხოების მაღალი დონით, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დაცვას და სწორად გამოყენებას.