უფასო
 • დაამატე პროექტი: 5
 • დაამატე დავალება: 5
 • დავალების მდგომარეობის ცვლილებაზე შეტყობინების მიღება: კი
 • მოითხოვე პროექტი: 5
 • ჩატი: კი
გირჩევთ
₾ 20.0 / თვიურად
 • დაამატე პროექტი: 15
 • დაამატე დავალება: 10
 • დავალების მდგომარეობის ცვლილებაზე შეტყობინების მიღება: კი
 • მოითხოვე პროექტი: 15
 • ჩატი: კი
₾ 50.0 / თვიურად
 • დაამატე პროექტი: 30
 • დაამატე დავალება: 20
 • დავალების მდგომარეობის ცვლილებაზე შეტყობინების მიღება: კი
 • მოითხოვე პროექტი: 30
 • ჩატი: კი