მინიმალური : ₾ გუნდში : 3
დამკვეთი
მინიმალური : ₾ გუნდში : 8
დამკვეთი და შემსრულებელი