რეგისტრაციის დროს გთხოვთ გაითვალისწინოთ დამკვეთი შესაძლებელია იყოს მხოლოდ იურიდიული პირი, ხოლო შემსრულებელი, როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირი.

ავტორიზაცია

პროექტის დამატებისთვის აუცილებელია დარეგისტრირდეთ როგორც იურიდიული პირი. თუ გსურთ შეასრულოთ პროექტი, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ იურიდიული ან ფიზიკური პირის სტატუსით.