სოციალური ქსელების მართვა

10-11-2023 31-12-2023 ბიუჯეტი : 700.0₾

გვჭირდება სპეციალისტი, ვინც შეძლებს მართოს ქსელები ჩვენ მიერ გაგზავნილი დავალებების მიხედვით, პროექტზე მუშაობისთვის გამოვიყენებთ ამავე პლატფორმას.